Velkommen

 

Det er svært at miste en man holder af. Først og fremmest er der sorgen og savnet, dernæst alle de praktiske ting i forbindelse med et dødsfald. Det er af stor betydning for mig at udvise respekt og være tilstede med ærlig indlevelse i den sorg, der har ramt de pårørende. Jeg lægge stor vægt på at skabe tryghed og tillid gennem den individuelle og personlige vejledning. Jeg lægger ligeledes vægt på troværdighed og åbenhed i alle forhold - også omkring den økonomi, der er forbundet med en begravelse.
Et skriftlig og detaljeret overslag vil blive udarbejdet i forbindelse med vores samtale, og jeg vil undersøge alle muligheder for begravelseshjælp.
Ring trygt - døgnet rundt - hvis jeg kan være dem behjælpelig.

Med venlig hilsen
Allan Nielsen
Begravelsesforretningen Islands Brygge & Runddelens Bedemandsforretning

Allan Nielsen

Begravelsesforretningen Islands Brygge & Runddelens Bedemandsforretning

Når du står i en situation, hvor du skal planlægge en begravelse, ved du måske, at du skal bestille en kiste samt transporten af den, men derudover er det et ukendt felt for dig.

Hos Begravelsesforretningen Islands Brygge & Runddelens Bedemandsforretning har vi et personligt engagement i dine behov, og ud fra en ærlig og åben dialog arbejder vi altid på at opfylde dine ønsker. Vi gør meget ud af at lytte og vejlede og dermed sørge for, at du er i gode hænder under hele forløbet.

Det er dit valg!
Vores bedemands fornemste opgave er at klæde dig på til at træffe de valg, der opfylder dine behov bedst muligt. Dette gøres ved at fremlægge alle mulighederne for dig og forklare, hvad de forskellige ydelser indebærer. Det er stadig dig, der skal gøre dig dine egne valg, men vi hjælper dig med at nå derhen.

Det er ligeledes helt op til dig, hvor meget du ønsker at være involveret i planlægning og proces. Vi træder til i det omfang, du ønsker det.

Det økonomiske
Når vi i samarbejde har fundet frem til, hvad dine ønsker til en eventuel begravelse, bisættelse eller kremering måtte være, er det ligeledes bedemandens opgave at yde vejledning i forhold til økonomien.

Det er vigtigt for os, at vi giver dig et retvisende billede af, hvad de forskellige ydelser koster, så du ikke ender ud med en at skulle betale en langt større sum end forventet.

Hos Begravelsesforretningen Islands Brygge & Runddelens Bedemandsforretning sørger vi for, at behov og økonomi hænger sammen på den bedst mulige måde, og at der er gennemsigtighed igennem hele processen. Der er ingen skjult dagsorden, og vi anbefaler ikke ydelser, hvis dette ikke hænger sammen med fremlagte budget.